Ophokplicht pluimvee en vogels opgeheven

Gepubliceerd op Donderdag 08 april 2021

UPDATE  - 6 APRIL 2021

Minister van landbouw David Clarinval heeft op advies van het FAVV beslist om vanaf 6 april het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen. Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingen met hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wilde vogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig geëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Deze gunstige evolutie betekent niet dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is uit de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Let wel, net omwille van dit restrisico:

 1. blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
 2. worden de andere voorzorgsmaatregelen, het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven inbegrepen, voorlopig nog niet versoepeld.

Meer info 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vanaf zondag 15 november moet elke inwoner die kippen of ander pluimvee houdt, zijn dieren ophokken of afschermen. Dit geldt voor zowel particulieren (vb. een gezin die een aantal kippen houdt voor de eieren) als professionelen. De dieren moeten in een hok vertoeven of afgeschermd worden met een net. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen.

Vragen en antwoorden over vogelgriepvirus van het FAVV

 • Waarom deze maatregel?
  Op 13 november werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende drie besmettingen van het vogelgriepvirus (H5N8) bij wilde vogels vastgesteld. Mogelijk circuleert ook elders in het land vogelgriep bij wilde vogels. Daarom moeten van het FAVV nu ook alle houders van pluimvee in ons land hun dieren ophokken of afschermen. Dit om zo contact te vermijden met wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen.
 • Wat is vogelgriep?
  Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn.
 • Hoe moet ik mijn pluimvee afschermen?
  Je schermt de dieren af door hun hok of in een gebouw af te schermen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
 • Hoe vindt de besmetting plaats?
  De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.
 • Wat betekent dit voor mensen?
  Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat dit virus ook gevaarlijk is voor de mens.
 • Mag ik vlees of eieren van pluimvee eten?
  Ook de consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Help mee

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Meer info over het virus