Openbaar onderzoek RUP Dorpskom Hulste

nov
27
jan
25

Stad Harelbeke heeft op het ontwerp van het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) “Dorpskom Hulste” voorlopig vastgesteld. Nu wordt door het college van burgemeester en schepenen een openbaar onderzoek georganiseerd vanaf 27 november 2017 tot en met 25 januari 2018. Er is een informatievergadering op woensdag 20 december in CC Het Spoor.

Het plangebied vervangt het BPA Dorpskom Hulste uit 1987 in functie van het actualiseren en het flexibel maken van de voorschriften. Daartoe worden alle verkavelingen binnen de grenzen van het ontwerpplan opgeheven bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het RUP omvat de dorpskern, alsook de aanpalende site van het bedrijf Masureel met zones voor bedrijvigheid of gerelateerd aan bedrijvigheid. Het plangebied bevindt zich rond de straten of een gedeelte van de straten: Brugsestraat, Kapelstraat, Kerkhofstraat, Tieltsestraat, Kasteelstraat en Kerkstraat.

Lees meer...

 

Aangemaakt op: 15/11/2017