Openbaar onderzoek RUP Bavikhove Dorp West

nov
30
jan
28

Stad Harelbeke heeft het ontwerp van het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) “Bavikhove Dorp West” voorlopig vastgesteld. Nu wordt door het college van burgemeester en schepenen een openbaar onderzoek georganiseerd vanaf 30 november 2018 tot en met 28 januari 2019. 

Het plangebied vervangt het BPA Bavikhove Dorp West uit 2000 in functie van het actualiseren en het flexibel maken van de voorschriften. Daartoe worden alle verkavelingen binnen de grenzen van het ontwerpplan opgeheven bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het RUP omvat de sportsite, oude gemeenteschool - oude bib.

Het plan strekt zich uit vanaf de Bavikhoofsestraat, Oudstrijderslaan, Vierkeerstraat, Vlietestraat, Kervijnstraat (even nrs.) tot Tuinwijk, Hoog Hemelrijk en Duivenstuk.

Lees meer...

 

Aangemaakt op: 15/11/2017