Nieuw insectenhotel in Kastanjelaan

Gepubliceerd op donderdag 09 februari 2023
Insectenhotel Kastanjelaan aan Kollegebos

Insecten hebben het niet gemakkelijk tegenwoordig. Strakke gazons, dichtgemaakte spleten en kieren, steeds meer bebouwing en klimaatwijzigingen zorgen ervoor dat ze het steeds moeilijker hebben om zich voort te planten en voedsel te vinden. Stad Harelbeke en Stadslandschap Leie en Schelde helpen een handje door een nieuw insectenhotel te bouwen in het Kollegebos.

Stadslandschap Leie en Schelde en Stad Harelbeke zetten zich samen in voor de allerkleinste inwoners van onze regio. Wilde inheemse insecten zijn immers noodzakelijk voor het creëren van een duurzame ecosysteemdienst in de natuur en de bestuiving van planten en bomen.

Met de komst van dit nieuw insectenhotel geven we bijen en andere insecten meer kansen. Ze kunnen in dit hotel een nestje bouwen en zich voortplanten. Dit is trouwens maar één van de vele insectenhotels die Harelbeke telt. Verder hebben we er ook nog:

  • in het Kanaalbos
  • in de Harlemboislaan
  • in de Koning Albertlaan
  • op het sportpark in Bavikhove.

Hoe meer, hoe liever. Daarom doen we graag ook een oproep naar onze inwoners. Denk aan bijen als je je tuin inricht en zaai een bloemenweide, zorg voor bloeiende vaste planten en installeer een insectenhotel.

De leerlingen van de vrije basisschool Mariaschool hielpen op maandag 6 februari in de namiddag de natuurexperts met het vullen van de insectenhotels. Ze plaatsen houten holle cilinders in het insectenhotel. Zo krijgen bijvoorbeeld solitaire bijen de kans om zich er voort te planten en in het bos nectar te verzamelen. Maar ook andere insecten zullen er hun plaats vinden.

Meer weten over de insectenhotels?