Na brand Bavikhove: overgebleven organisch materiaal moet verwijderd worden

Na de bedrijfsbrand op 30 mei 2019 in de Europastraat in Bavikhove is er een grote hoeveelheid groentenresten achtergebleven op de site. Dit organisch afval is vermengd met verpakkingsafval en ander afval afkomstig van de gebouwen en daken zelf, wat een eenvoudige verwijdering en verwerking bemoeilijkt.

Na het warme en vaak zwoele weer van de afgelopen weken is de geurhinder, door rotting en vergisting, op korte termijn sterk toegenomen in de onmiddellijke omgeving. Verder veroorzaakt dit ook een vliegenplaag op het terrein. Deze vliegen zijn op dit moment reeds in grote aantallen aanwezig en veroorzaken overlast voor de omwonenden.

De verschillende partijen die op deze site exploiteerden werden er meermaals op gewezen dat de sanering van het terrein geen verder uitstel toelaat. Door de verantwoordelijken van het bedrijf werd meegedeeld dat de effectieve opruiming van het organisch afval op het terrein van start gaat op donderdag 11 juli. We vragen de omwonenden er rekening mee te houden dat dit tijdelijk nog de geurhinder kan doen toenemen.

Geurhinder en vliegen