Nieuws - meest recent

 

Het Voedselagentschap heeft op vrijdag 29 juni 2018 tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen.

Hierdoor geldt er vanaf maandag 2 juli 2018 in gans België:

Onder impuls van afvalintercommunale Imog starten we met een ruimere inzameling van huishoudelijk plastic verpakkingsafval.

Naast het traditionele pmd (flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) kan je voortaan ook alle harde plastic verpakkingen in de blauwe pmd-zak steken. Tegelijk verdwijnen verpakkingen in zacht plastic vanaf de tweede helft van augustus voortaan in een volledig nieuwe, bijkomende transparante foliezak.

 

 

Nog meer dan in 2017 verricht de rups van de buxusmot een ware ravage op buxusplanten in Vlaanderen. In een erg korte tijd kunnen ze een buxus volledig kaal vreten. De buxusmot is een van oorsprong Aziatische vlinder die sinds 2006 ook in Europa wordt waargenomen. Hij is wellicht met ingevoerde planten naar hier gereisd. De voorbije twee jaar heeft de buxusmot ook de vele buxussen in Vlaanderen ontdekt.

1 reacties

Gezocht: eigenaars van energiezuinige woningen 

Ben je eigenaar van een passiefhuis, lage-energiewoning* of heb je een deel van je woning energievriendelijk en duurzaam verbouwd? Wil je kandidaat-bouwers een rondleiding geven om je bouw- en woonervaringen met hen te delen? Dan vragen we graag jouw medewerking voor onze campagne Ecobouwers Opendeur. 

Goed nieuws! Vogelbescherming Vlaanderen slaat de handen in elkaar met de West-Vlamingen.

Dagelijks zet deze Vlaamse natuurvereniging zich in voor de bescherming van de inheemse fauna en haar leefgebieden. Zo streeft ze ernaar om Vlaanderen een stukje natuur- en diervriendelijker te maken. Dit kan ze natuurlijk niet alleen. In West-Vlaanderen geraken noodlijdende wilde dieren niet vanzelf in het Vogelopvangcentrum van Oostende. Ook roofvogels in gevangenschap hebben een spreekbuis nodig.

Enkel voor beschermde klanten. Een medewerker van de Watergroep komt langs bij je thuis, om je te helpen zuinig om te gaan met water.

Het huidige uitvoeringsplan "Milieuverantwoord beheer van huishoudelijk afvalstoffen" loopt binnenkort af.

Samen met de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector werkte de OVAM het voorbije jaar aan een nieuw uitvoeringsplan.

Van februari 2014 tot november 2014 voerde de VMM een meetcampagne van fijn stof en zwarte koolstof uit in Harelbeke.

De meetcampagne gebeurde op vraag van de gemeente Harelbeke naar aanleiding van klachten over stofhinder in de woonwijken in Stasegem.

1 reacties