Nieuws - meest recent

 

Toelating voor non-commerciële verzamelingen voor hobbykwekers van pluimvee
Toelichting bij het Ministerieel Besluit van 29 augustus 2018 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle 

 

Nog meer dan in 2017 verricht de rups van de buxusmot een ware ravage op buxusplanten in Vlaanderen. In een erg korte tijd kunnen ze een buxus volledig kaal vreten. De buxusmot is een van oorsprong Aziatische vlinder die sinds 2006 ook in Europa wordt waargenomen. Hij is wellicht met ingevoerde planten naar hier gereisd. De voorbije twee jaar heeft de buxusmot ook de vele buxussen in Vlaanderen ontdekt.

1 reacties

Gezocht: eigenaars van energiezuinige woningen 

Ben je eigenaar van een passiefhuis, lage-energiewoning* of heb je een deel van je woning energievriendelijk en duurzaam verbouwd? Wil je kandidaat-bouwers een rondleiding geven om je bouw- en woonervaringen met hen te delen? Dan vragen we graag jouw medewerking voor onze campagne Ecobouwers Opendeur. 

Goed nieuws! Vogelbescherming Vlaanderen slaat de handen in elkaar met de West-Vlamingen.

Dagelijks zet deze Vlaamse natuurvereniging zich in voor de bescherming van de inheemse fauna en haar leefgebieden. Zo streeft ze ernaar om Vlaanderen een stukje natuur- en diervriendelijker te maken. Dit kan ze natuurlijk niet alleen. In West-Vlaanderen geraken noodlijdende wilde dieren niet vanzelf in het Vogelopvangcentrum van Oostende. Ook roofvogels in gevangenschap hebben een spreekbuis nodig.

Enkel voor beschermde klanten. Een medewerker van de Watergroep komt langs bij je thuis, om je te helpen zuinig om te gaan met water.

Het huidige uitvoeringsplan "Milieuverantwoord beheer van huishoudelijk afvalstoffen" loopt binnenkort af.

Samen met de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector werkte de OVAM het voorbije jaar aan een nieuw uitvoeringsplan.