Meldpunt preventie uithuiszetting

Gepubliceerd op Vrijdag 29 juli 2022

Woonproblemen? Vermijd een uithuiszetting met de hulp van het meldpunt.

In Vlaanderen huren honderdduizenden mensen een woning. Heel vaak verloopt dit goed, maar bij een klein percentage van verhuringen duiken er toch woonproblemen op. Die woonproblemen kunnen van allerlei aard zijn: huurachterstal, overlast, slechte staat van de huurwoning… Met de nodige spanningen tussen huurder en verhuurder als gevolg. Dit kan uitmonden in een uithuiszetting, waaraan heel wat papierwerk en vooral hoge kosten zijn verbonden.

W13 (www.welzijn13.be) richtte daarom een meldpunt ter preventie van uithuiszetting op. Het doel: bij detectie van woonproblemen snel ingrijpen en samen met huurder én verhuurder een oplossing zoeken. Zowel de huurder als de verhuurder kan een aanmelding doen. De tegenpartij moet op de hoogte worden gebracht van die aanmelding, maar moet daar niet mee akkoord gaan.

Alle info over het meldpunt vind je via www.welzijn13.be/meldpunt-preventie-uithuiszetting.