Maatregelen waterschaarste

West-Vlaanderen wordt net als vorig jaar getroffen door grote droogte. De situatie in onze provincie wordt zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. In de polders is er gevaar voor verzilting. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte.

Meer info vind je op het tweede deel van deze pagina: https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

persbericht_20180818.pdf

politiebesluit gouverneur 17.08.2018.pdf

Aangemaakt op: 24/07/2018

Reactie toevoegen

Reacties

Waarom waren de sproeidiensten van de stad gisteren om 9 uur nog bezig?