Leefbaarheid rond de R8

Gepubliceerd op Vrijdag 12 maart 2021
KR8

Met de goedkeuring van de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8 zet de Vlaamse Regering sterk in op de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost.

In het GRUP worden volgende doelstellingen nagestreefd:

  • verbeteren van de leefbaarheid als overkoepelende doelstelling
  • inzetten op een mobiliteitsverschuiving van de wagen naar duurzame mobiliteitsalternatieven zoals fiets en openbaar vervoer (modal shift)
  • evalueren en mogelijks (deels) heroriënteren en/of beperken van ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied
  • realiseren van een verbindende groenstructuur om de leefbaarheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en doorwaadbaarheid van het gebied te verhogen
  • verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, waarbij de ringweg R8 al dan niet gesloten wordt tussen deze complexen

Publieke raadpleging

Het Departement Omgeving houdt tot en met 28 mei 2021 een publieke raadpleging. Via de inspraakmogelijkheden op www.K-R8.be geef je ook jouw mening.

Samen luchtkwaliteit meten 

Er volgt een campagne om de luchtkwaliteit te meten in de omgeving van de E17 en de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost. Woon je in de buurt, dan kan je je steentje bijdragen door bv. je gevel ter beschikking te stellen.

Verken het plangebied

Wil je je kennis van het plangebied vergroten vooraleer jouw mening te geven? Via twee wandellussen van ongeveer 7 km kan je het plangebied van het GRUP K-R8 beter leren kennen. Beide lussen vertrekken vanuit Sportcampus De Lange Munte (Bad Godesberglaan 22 in Kortrijk). Op de parking helpen een informatiezuil en gratis wandelkaarten je op weg.