Laat het zoemen met bloemen

Laat het zoemen met bloemen

Waarom?

Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers in de natuur. Eén van de manieren om hen te helpen is te zorgen voor genoeg bloeiende planten in het landschap. Het tekort aan stuifmeel en nectar is in Vlaanderen één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van bijen. De suikers aanwezig in de nectar geeft hen de kracht om te vliegen, terwijl de eiwitten in het stuifmeel noodzakelijk zijn voor hun voortplanting.

Niet enkel de hoeveelheid bloemen telt, ook de bloemensoort is van belang. Welke soorten en mengsels geschikt zijn voor bijen, wordt reeds lang onderzocht. Een aantal bloemenmengsels hebben zich reeds in de praktijk bewezen en bieden we elk jaar aan tijdens de lente.

Vraag een gratis zakje bloemenzaad aan : www.west-vlaanderen.be/bijen

Tips voor het zaaien

 • Zaai op voldoende zonnige plekken.

 • Probeer onkruiddruk te vermijden. Overweeg de methode van het ‘vals zaaibed’ (evt. meerdere malen) om onkruiddruk te beheersen.

 • Bloemenakkers/bloemenweide worden best niet betreden. Zorg voor een graspad tussen de bloemen door.

 • Zaai aan de zuidkant van een houtkant, haag of heg. Het biotoopje voor insecten wordt op die manier een pak vollediger.

 • Vernietig geen bestaande waardevolle vegetaties door grondbewerking en herinzaai.

  Stappenplan
  Wanneer zaaien?
  Tussen half april en half mei.

  Bloemenakker

  Om onkruid te vermijden, werk je best met een vals zaaibed. 

 • Van zodra de bodem geschikt is voor bewerking, maak je de grond zaaiklaar. Voorzie een gelijkmatige en goed verkruimelde vlakke toplaag op een vastere ondergrond.

 • Laat de aanwezige onkruidzaden in het zaaibed gedurende 2 à 3 weken kiemen.

 • Vernietig na deze periode de gekiemde onkruiden door één of meerdere oppervlakkige bewerkingen. Bewerk niet te diep, anders breng je verse onkruidzaden naar boven.

  Zaai daarna het akkerbloemenmengsel in.

 • Zaai gewoon bovenop de grond, zonder de zaden in te werken. Voor éénjarigen en lichtkiemers hoeven de zaden niet ondergewerkt te worden.  

 • Wanneer het niet onmiddellijk regent, raden we je aan de grond te bewateren. 

  Als de kieming van de bloemenakker daarna snel genoeg gebeurt, zal ze verdere onkruidgroei voldoende onderdrukken.

  Heb je vragen?

  Contacteer Wouter Vuylsteke van de dienst MiNaWa:

Aangemaakt op: 08/03/2018

Reactie toevoegen