Herstellingswerkzaamheden aan het fietspad ‘Guldenspoorpad’

De provincie West-Vlaanderen zal herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan het fietspad ‘Guldenspoorpad’ tussen de tussen Lode de Boningelaan in Kortrijk en de Harelbekestraat in Zwevegem. De werken zullen aanvangen op maandag 6 augustus en dienen afgerond te zijn voor het begin van het schooljaar.  Over het ganse traject wordt de toplaag afgefreesd en vervangen door een nieuwe asfalt toplaag. Waar boomwortels het fietspad hebben beschadigd, zal ook de fundering worden opgebroken en hersteld. Tevens wordt de bovenbouw van het vlonderpad t.h.v. Lode de Boningelaan vervangen. Een omleiding zal worden voorzien via aangepaste oranje knooppuntenborden.

Aangemaakt op: 06/08/2018

Reactie toevoegen