Harelbeke is SDG Voice 2020!

Gepubliceerd op Woensdag 15 januari 2020
SDG Voice

Harelbeke besliste eind 2017 om als lokaal bestuur de schouders te zetten onder de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de SDGs. De 17 doelen zijn een target voor de komende vijftien jaar en vormen een globaal actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op koers richting duurzaamheid te plaatsen. Het beleidsplan van de stad heeft zich geënt op deze doelstellingen en het mag hopelijk al opgevallen zijn dat de artikels in dit stadsmagazine vergezeld worden van gekleurde vierkantjes. Het engagement van de stad leverde alvast eind 2019 de verkiezing van Strafste SDG-gemeente.

In 2020 laten we de SDG-wind verder over onze stad waaien. En dat is het Federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling (FIDO) niet ontgaan. We werden half januari geselecteerd als één van de zeven SDG Voices 2020 en treden hiermee in de voetsporen van onder andere Stad Gent, maar ook van Groep Colruyt, 11.11.11, Bond Beter Leefmilieu, Joker, Metro en Jansssen Pharmaceutica, die eerder al de titel van SDG Voice mochten dragen. 

De opdracht van de SDG Voices bestaat er in om het grote publiek warm te maken voor de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, de SDGs. Het opnemen van deze SDGs als beleidsdoelstellingen voor de stad was maar een eerste stap, we kijken verder dan onze eigen organisatie. 

  SDG Voice

  Als SDG Voice informeren we de burgers over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.  Doorheen het jaar zullen de SDGs verschijnen op evenementen, in stadsgebouwen en in het straatbeeld. We sluiten een rainbow warrior convenant af met de scholen. In die convenant staat dat de jongeren op school actief aan de slag gaan met de SDGs. We betrekken het bedrijfsleven, want duurzaamheid is voor hen een hot topic. We zijn er van overtuigd dat in heel wat Harelbeekse bedrijven het duurzaam handelen al aanwezig is en we motiveren hen om hun inspanningen te expliciteren en te delen met elkaar. 

  Tenslotte inspireren we andere collegabesturen en partnerorganisaties met praktijkvoorbeelden om de SDGs in hun werking te integreren. 

  We roepen iedereen op om op jullie beurt de SDGs in de kijker te zetten en uit te dragen. Want iedereen kan zijn steentje bijdragen. Vanaf morgen met de fiets naar het werk? Een herbruikbare drinkfles op zak? Gebruik je herbruikbare tasjes om je groenten en fruit aan te kopen? Maakte je het voetpad van je bejaarde buurman sneeuwvrij? Geshopt in eigen stad? Neem een foto, vermeld #SDGs en deel je engagement op Instagram, Twitter of Facebook. 

  We nemen de SDG Voice taak niet alleen ter harte. Dit jaar maken we deel uit van een 7-koppig netwerk. Dit zijn de andere Voices 2020:

  Dit zijn de andere SDG Voices 2020:

  • l’Union Wallone des Entreprises (UWE) : Als sectororganisatie van het Waalse bedrijfsleven wil UWE de SDG’s promoten bij start-ups middelgrote en grote bedrijven uit allerlei sectoren in Wallonie. Ze zijn van plan de SDG’s te vertalen naar de bedrijfscontext in brochures en een catalogus met concrete acties. Daarnaast kunnen bedrijven workshops bijwonen waarin ze in 90 minuten wegwijs worden gemaakt in het ABC van de SDG’s.
  • Port of Antwerp:  Met een gloednieuw CSR beleid en SDG roadmap wil Port of Antwerp voor alle SDG’s de Olympische minima behalen en voor hun vijf focus-SDG’s (3,8,9,11 en 13) gaan ze voor Olympisch goud. Met zo’n 900 bedrijven die zich in de haven gevestigd zijn en zo’n 144 183 mensen die direct of indirect voor de haven werken is dat zeker een ambitieus plan. Doorheen het jaar organiseert Port of Antwerp een tal van acties om hun uitgebreid netwerk te sensibiliseren,  zoals het uitrollen van een nieuw ondernemingsplan waarin de SDG’s een centrale rol spelen, het organiseren van belangrijke netwerkmomenten om de SDG’s in de kijker zetten, een Port Cleanup campagne met de hele havengemeenschap, en nog veel meer.
  • Royal Belgian Footbal Association (RBFA): Met zeven krachtige reportages maakt de RBFA de supporters van onze nationale teams warm voor de SDG’s. In deze reportage zetten een aantal voetbalrolmodellen projecten rond sport & SDG’s in de kijker. Daarnaast brengt de RBFA in december 2020 ook sportorganisaties bij elkaar voor een interessante dialoog over hoe sportorganisaties kunnen bijdragen aan het behalen van de SDG’s in 2030.
  • Diogène : Met de lancering van hun wedstrijd “Filming for the SDGs” tijdens het millenium film festival roept Diogène jongeren tussen de 8 en de 26 jaar op om de grote duurzaamheidsthema’s (klimaatsverandering, sociale ongelijkheid,  onderwijs  en de duurzame samenleving) te vertalen naar een korte video.
  • De stad Harelbeke: De SDG’s kleurden eerder al de Harelbeke’s beleidsplannen. Nu is het tijd om dit nieuw beleid waar te maken. Met een reeks informatieve en ludieke acties legt Harelbeke het reilen en zeilen van de SDG’s uit aan zijn burgers, scholen én bedrijven. Niet alleen zullen SDG-elektriciteitskastjes en een SDG-grafittimuur  binnenkort het straatbeeld kleuren, ook leert de doorsnee ‘Oarelbekenaar’ de ‘weirelddoelen’ beter kennen tijdens verschillende stadsevenementen dankzij de campagne ‘Oarelbeke Weireldstad’, worden de SDG’s meegenomen in het curriculum van Harelbeekse scholen en worden er SDG-workshops georganiseerd voor Harelbeekse bedrijven.
  • SDSN Belgium :  Met de SDG Youth Hub wil SDSN Belgium studenten uit Brussel, Wallonië en Vlaanderen bij elkaar brengen om samen actie te ondernemen voor de SDG’s. De studenten worden begeleid om hun eigen hogeschool of universiteit te helpen met de SDG’s meer te betrekken in het onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beleid.
  • Steunpunt tot bestrijding van armoede evalueert of mensen die in armoede leven een menswaardig bestaan kunnen leiden. Ze brengen mensen in armoede in dialoog met maatschappelijke actoren en verenigingen en bundelen hun conclusie elke twee jaar in een verslag. Dit jaar staat het verslag in het teken van armoede en de duurzame samenleving. Als SDG Voice zet Steunpunt tot bestrijding van armoede zich in om deze thematiek te verspreiden naar het brede publiek.