Nieuws - meest recent

jul
03

Dinsdag 3 juli 2018 wordt het fietspad in de Spinnerijstraat tussen Steentje en Vaartstraat oneven huisnummers afgefreesd om de dag erna te asfalteren.

De betrokken inwoners worden door de aannmemer per brief op de hoogte gebracht.

Het zomernummer van hblad staat online. In dit nummer kom je meer te weten over het Huis van Welzijn, de maand van de jeugdsportclubs en vind je middenin een enquête waarin we peilen naar jouw idee over onze stad. Daarnaast komen nog heel wat andere activiteiten aan bod. Klik hier voor het hblad in magazinevorm en hier om het als pdf-bestand te bekijken.

Met het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse Regering verder in bijkomende opvangplaatsen investeren.

Zorgbedrijf Harelbeke komt naar je toe met de ‘Babbel(b)uur’-mobiel! In de zomermaanden van 2018 trekken de lokale dienstencentra voor de eerste keer de buurten van Harelbeke in met hun ‘Babbel(b)uur’-mobiel. Zo willen we de bevolking van Harelbeke bereiken en samenbrengen.

Vijftact en Inter, KVG, VFG en Zicht op Cultuur lanceren Burgemeesters voor iedereen. Met de campagne willen we toegankelijkheid hoog op de politieke agenda tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen en willen we onze volgende burgemeesters uitdagen om na de verkiezingen echt in te zetten op een leef- en woonomgeving waaraan iedereen, mensen met een handicap, oudere mensen, kleine kinderen of mensen met een tijdelijke beperking -iedereen dus, kan deelnemen.

Benieuwd waar je kermissen vindt in Harelbeke en deelgemeenten? 
Op deze pagina vind je een overzicht.

 

 

Wil je als bedrijf in actie schieten voor meer openbare netheid? Dien een actieplan in en ontvang (financiële) ondersteuning!

Is je onderneming begaan met ecologie en duurzaamheid? Gaat een mooi en proper bedrijf voor jou ook verder dan een clean desk?

Bestel gratis (opruim)materiaal of dien een projectaanvraag in en ontvang (financiële) ondersteuning en begeleiding!

Spring mee in het kanaal op 8 juli 2018!

De Europese kaderrichtlijn Water stelde dat tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch gezond moesten zijn. We faalden. Nog steeds is de waterkwaliteit in Europa niet voldoende verbeterd. De nieuwe deadline is nu 2021.

In heel Europa springen op 8 juli om 15u stipt mensen in het water om aandacht te vragen voor proper water. We willen propere rivieren en kanalen. Vol leven.

In september start traditiegetrouw de lessenreeksen van de sportdienst. Naast de klassieke lessenreeksen, turnen dames, aquagym, bbb, yoga, e.d.  start de sportdienst met iets nieuws, Zumba.

Zumba is .....

.... bewegen op muziek

.... is fitnessoefeningen gebaseerd op salsa en merengue

.... betekent snel bewegen en lol hebben

Het Buurt- en Samentuinproject De Goudberg dat de stad Harelbeke in samenwerking met Sociale Bouwmaatschappij Mijn Huis uitwerkte werd binnen de Projectoproep 2017 voor volkstuinen van minister Schauvliege geselecteerd. De stad ontvangt van de Vlaamse Regering een subsidie van 14.600 EUR voor de aanleg van het project. De stad voorziet zelf een gelijkaardig bedrag.