Nieuws - meest recent

Vanaf vandaag is de huisdierensticker te verkrijgen aan het onthaal van het stadhuis.

We houden van onze huisdieren. Daarom is het belangrijk dat, als jouw woning brand zou vatten, de brandweer op de hoogte is dat er huisdieren aanwezig zijn in je huis. Door deze sticker op een zichtbare plaats te kleven, kunnen alle inwoners, inclusief je huisdieren gered worden.

Maar nog belangrijker is uiteraard om op verschillende plaatsen in je woning rookmelders te installeren zodat iedereen tijdig en op eigen kracht de woning kan verlaten...

De voorbije maanden werd er hard gewerkt op het Marktplein. De stand van zaken vind je op de webstek van de stadsvernieuwing.

 

Toelating voor non-commerciële verzamelingen voor hobbykwekers van pluimvee
Toelichting bij het Ministerieel Besluit van 29 augustus 2018 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium UITZICHT uit Kortrijk in de periode van 1 november ‘de HERINNERING’. Met dit initiatief wil UITZICHT tijd geven en een plaats zijn waar iedereen welkom is om een overledene te herdenken.

Op 31 augustus organiseert de stedelijke MINA-raad in samenwerking met Bos+ (https://www.bosplus.be) en de Gezinsbond in het Collegebos ‘Film in het bos’. De voorstellingpast in de ‘Film in het Bos-tournee’ van Bos+ - zie https://www.bosplus.be/nl/filminhetbos.

Oproep aan alle inwoners, verenigingen, bedrijven : doe mee aan deze actie tvv het goede doel : het Alzheimeronderzoek!
Bak in de maand september lekkere cupcakes
Verkoop deze aan familie, vrienden, geburen, ..
Stort nadien de opbrengst op de Cupcakerekening