Fase 1 - Spoorwegstraat tussen Zandbergstraat en Harlemboislaan

UPDATE 23 MEI 2018 

De wegenis tussen Zandbergstraat en Harlemboislaan is opgebroken. Vorige week donderdag werd de bemaling geplaatst om het grondwater te verlagen zodat 22 mei 2018 zou kunnen worden gestart met de aanleg van de riolering. Echter werd bij het vergraven van grond tijdens het plaatsen van de bemaling op 2 plaatsen een sterke mazoutgeur waargenomen. Dit noodzaakt ons om verder grondonderzoek en bemonstering van het grondwater uit te voeren ten einde grond- of grondwatervervuiling niet verder te verspreiden. Afhankelijk van de grootte en het type vervuiling wordt ingeschat dat dit onderzoek 2 à 4 weken zal in beslag nemen. Dit betekent dat in die periode er geen riolering kan worden aangelegd en er weinig activiteit zal zijn op de werf.

 

Aanvang rioleringswerken vak Zandbergstraat–Tuinbouwstraat

De werken van de nutsbedrijven zijn ver genoeg gevorderd zodat de rioleringswerken in het vak Zandbergstraat–Tuinbouwstraat kunnen starten. Vanaf 2 mei begint de aannemer met het opbreken van de rijweg. De grondwatertafel zal plaatselijk worden verlaagd zodat de riolering in een droge ondergrond kan worden gelegd. Rond 22 mei start de aanleg van de riolering.

Vanaf 3 mei kan je de Spoorwegstraat niet meer inrijden vanaf de kant van de R8. Het kruispunt met de Zandbergstraat blijft wel open voor verkeer.

Einde voorzien rond 1 oktober 2018.

 

Aangemaakt op: 02/05/2018

Reactie toevoegen