Facturatie speelpleinwerking

Vanaf 2018 is het niet langer nodig om speelbonnen aan te kopen voor deelname aan de speelpleinwerking.

Na elke vakantieperiode worden de deelnamedagen van elk kind gefactureerd.

Heb je een UiTPAS? Breng die dan zeker mee, dit kan de de inschrijving ter plaatse vergemakkelijken.

 

De factuur is op naam per kind en wordt bezorgd aan de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is.

De prijzen per (halve) dag blijven gelijk: 2,50 € per halve dag en 5 € per volle dag.

 

Er is een korting van 80% mogelijk voor kinderen uit gezinnen die onder begeleiding staan van het OCMW. Ouders kunnen enkel van de korting genieten indien ze een UiTPAS aanvragen bij het OCMW. 

Om de korting te krijgen, is het belangrijk om de UiTPAS mee te brengen naar de speelpleinwerking.

 

Heb je nog speelbonnen liggen? Die kunnen nog ingeruild worden voor cash op de jeugddienst.

Aangemaakt op: 08/01/2018

Reactie toevoegen