Denk mee over de toekomst van mobiliteit in de vervoerregio Kortrijk

Gepubliceerd op maandag 23 november 2020
01 december 202031 januari 2021
Vervoersmodi

Vanaf 1 december 2020 doet de vervoerregio Kortrijk, waar stad Harelbeke deel van uitmaakt, een burgerbevraging rond mobiliteit in de regio. Iedereen die dat wil, kan tot en met 31 januari 2021 via https://kortrijk.vervoerregio.net mee nadenken over beter, veiliger, vlotter en duurzamer verkeer in de vervoerregio Kortrijk.

Om een antwoord te bieden op de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden op vlak van mobiliteit (files, onveiligheid, luchtvervuiling, enz.) moeten we de manier waarop we ons verplaatsen anders aanpakken. Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 geeft aan dat het aandeel duurzame vervoersmiddelen zoals fiets, openbaar vervoer, carpoolen, deelsystemen enz. voor heel Vlaanderen tegen 2024 moet toenemen tot minstens 40%. In de vervoerregio Kortrijk is dit aandeel vandaag nog maar 34%. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.

Het mobiliteitsbeleid van de toekomst wil weg van het dominante beeld van één persoon alleen in de auto voor een volledige verplaatsing. Met het uitwerken van goed ingerichte en op elkaar afgestemde vervoersnetten wil de overheid mensen helpen om vaker de auto te laten staan en minstens voor een deel van hun verplaatsing te kiezen voor een meer duurzaam vervoersmiddel bv. met de auto naar het station, waar je de trein neemt, om dan met een deelfiets naar je  bestemming te gaan.

De toekomstige mobiliteitsvisie voor alle vervoersmodi (auto, fiets, openbaar vervoer en logistiek vervoer) in de vervoerregio Kortrijk wordt uitgewerkt in een regionaal mobiliteitsplan. In dit plan worden de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen van de regio in kaart gebracht, het openbaar vervoernetwerk wordt erin uitgetekend en maatregelen voor de verbetering van de verkeersdoorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid worden erin voorgesteld. Daarnaast worden in het plan maatregelen opgenomen om mensen te prikkelen en te motiveren om zich vaker met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen.

Omdat mobiliteit de gemeentegrenzen overstijgt, gaat Vlaanderen bij het uitwerken van deze nieuwe kijk op mobiliteit voor een regionale aanpak. Hiervoor werden in Vlaanderen 15 vervoerregio’s opgericht. De vervoerregio Kortrijk bestaat uit 13 steden en gemeenten, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, de provincie, intercommunale Leiedal en het departement Omgeving.

Hoe kan jij participeren?

Om het mobiliteitsbeleid voor de regio vorm te geven, luisteren we graag naar jullie ideeën en bedenkingen. Heb je goeie ideeën met betrekking tot bepaalde ontbrekende verbindingen in de regio op vlak van fiets, openbaar vervoer of het wegverkeer, of heb je tips over wat er moet gebeuren om mensen aan te zetten om meer de fiets of het openbaar vervoer te nemen? Van 1 december tot 31 januari kan je via de projectwebsite input geven voor de opmaak van het regionale mobiliteitsplan: www.kortrijk.vervoerregio.net

Schrijf je liever een brief of duid je graag zaken aan op een papieren plan, dan mag je dat sturen naar:

Secretariaat van de Vervoerregio
Koning Albert I-laan 1.2, bus 81
8200 Sint-Michiels