De Ronde van Harelbeke 2019

14 februari 201904 april 2019

De Ronde van Harelbeke is er weer!

Een nieuwe inspiratieronde voor het strategisch meerjarenplan 2020-2025.

In het voorjaar van 2019 wordt een nieuwe Ronde van Harelbeke gereden. Net zoals tijdens de vorige legislatuur wil het schepencollege, ter voorbereiding van het meerjarenplan, via de 'Ronde van Harelbeke' de stap zetten naar de inwoners om hun mening te horen i.v.m. verschillende thema's.

Het verschil met de vorige Rondes in 2013 en 2016 is dat de avonden deze keer niet gebiedsgericht, maar thematisch geordend zijn. Elke avond wordt een ander thema belicht. Er komt een spreker aan het woord, waarna er een debat - mét inbreng van het publiek - volgt. 

Vooraf, tijdens de pauze en achteraf kunnen inwoners hun voorstellen en ideeën kwijt via verschillende methodieken.

Rijd de Ronde ook online mee op www.wapeisje.be! Doe een voorstel en verzamel stemmen op jouw idee. 

Wat blijft, is dat er op zes verschillende tijdstippen zes verschillende locaties in de stad worden aangedaan. Een overzicht van de avonden vind je hier:

DeRondevanHarelbeke_PeterLacoere
DeRondevanHarelbeke_GeertSix
DeRondevanHarelbeke_AlineMuylaert
DeRondevanHarelbeke_DirkLauwers
DeRondevanHarelbeke_DirkDraulans
DeRondevanHarelbeke_PietColruyt

De avonden volgen telkens hetzelfde stramien:

  • 19.00 uur: ontvangst
  • 19.30 uur: inleiding
  • 19.35 uur: intro SDG's
  • 19.45 uur: spreker
  • 20.25 uur: pauze
  • 20.40 uur: panelgesprek
  • 21.30 uur: einde

Elke inwoner van Harelbeke is uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere etappes van de Ronde van Harelbeke 2019. Inschrijven is niet nodig, gewoon langskomen is de boodschap!