Coronabarometer

Gepubliceerd op Dinsdag 25 januari 2022
07 maart 2022

Vanaf vrijdag 28 januari 2022 treedt de corona-barometer in werking. Het instrument dient als leidraad voor het nemen van maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Het geeft de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid en structureert de beslissingen van het Overlegcomité.

Code geel, oranje en rood

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

  • Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle (Nieuwe hospitalisaties/dag: minder dan 65, bezetting intensieve zorg: minder dan 300 bedden. De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.)
  • Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren (Nieuwe hospitalisaties/dag: 65-149, bezetting intensieve zorg: 300-500 bedden. De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.)
  • Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem (Nieuwe hospitalisaties/dag: meer dan 150, bezetting intensieve zorg: meer dan 500 bedden. De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.)

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

Betrokken sectoren

De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Voor het bepalen van maatregelen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen activiteiten die binnen/buiten plaatsvinden en die niet-dynamisch/dynamisch zijn. Andere sectoren kunnen eventueel naderhand worden toegevoegd. Onderwijs en sociale contacten zullen niet opgenomen worden.

Code oranje vanaf 18 februari 2022
Het Overlegcomité stelt vast dat de besmettingspiek van de omikrongolf is bereikt en het aantal nieuwe besmettingen de voorbije twee weken daalde. Intussen ligt het reproductiegetal voor besmettingen en hospitalisaties lager dan 1, wat de daling van de viruscirculatie bevestigt. Ook het aantal nieuwe hospitalisaties vertoont een beginnende dalende trend, net als het aantal corona-opnames op intensieve zorgen. Op basis van deze evoluties beslist het Overlegcomité om vanaf vrijdag 18 februari over te schakelen naar code oranje.

Code rood vanaf 28 januari 2022
Op basis van onder meer de versnelde stijgende lijn van het aantal ziekenhuisopnames, de hoge positiviteitsratio en de sterke circulatie van omikron met een stijgend aantal afwezigheden in scholen, bedrijven, zorgsectoren en openbare diensten beslist het Overlegcomité om vanaf 28 januari in code rood te starten.

Code geel vanaf 7 maart 2022
De epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle. Daarom besliste het Overlegcomité om vanaf 7 maart in code geel te starten.
1. Mondmasker verplicht in zorg en openbaar vervoer
2. Geen PLF binnen de EU
3. Geen Covid Safe Ticket

Alle richtlijnen per kleur vind je op www.info-coronavirus.be

barometer_geel_nl