Buxusrupsen en buxusmotten

Nog meer dan in 2017 verricht de rups van de buxusmot een ware ravage op buxusplanten in Vlaanderen. In een erg korte tijd kunnen ze een buxus volledig kaal vreten. De buxusmot is een van oorsprong Aziatische vlinder die sinds 2006 ook in Europa wordt waargenomen. Hij is wellicht met ingevoerde planten naar hier gereisd. De voorbije twee jaar heeft de buxusmot ook de vele buxussen in Vlaanderen ontdekt.

Het stadsbestuur mag sinds het pesticidendecreet sinds 2014 geen pesticiden meer gebruiken. In het openbaar domein bestrijden we dus geen buxusrupsen. Daar waar de planten worden aangetast vervangen we de buxus door een andere plantensoort. We raden dit ook onze inwoners aan.  

Wil je de buxusmot toch te lijf gaan, dan raden wij aan om in de periodes waarin de rupsen verschijnen deze manueel te verwijderen. De eerste generatie rupsen verschijnt eind april, begin mei. Een tweede generatie rupsen komt begin augustus tevoorschijn. Je kan ze vernietigen door ze in een afgesloten zak te stoppen en met het restafval mee te geven. Je kan ze trouwens ook aan je kippen voederen, die lusten de beestjes wel. Ondertussen hebben ook kauwen, merels, koolmezen de rupsen als voedsel ontdekt. Eenmaal de rupsen zich hebben verpopt kan je nog de plantendelen waar ze zich hebben ingesponnen verwijderen. 

Met het gebruik van chemische pesticiden riskeer je meer schade te doen dan goed omdat de gifstoffen zich kunnen opstapelen in vogels die de dode of vergiftigde rupsen opeten of aan hun jongen voederen. We raden het gebruik van chemische middelen dan ook ten stelligste af. 

Er zijn ook biologische bestrijdingsmiddelen. Met deze middelen worden bijvoorbeeld bacteriën op de rupsen gebracht die de rupsen doden. 

Je buxus sterft door een éénmalige aantasting van de buxusrups niet af. Je kan hem terug insnoeien. Buxus is een snoeiplant en heeft een groot recuperatievermogen.

 

 

 

Aangemaakt op: 02/05/2018

Reactie toevoegen

Reacties

Er is nog steeds geen wetenschappelijk bewijs dat vogels sterven door de producten gebruikt tegen de buxusmot. Sommige produkten worden al jaren gebruikt tegen de buxusbladvlo en toen was er geen probleem? Buxus is giftig, de rupsen zullen dit waarschijnlijk ook zijn. Plus er is een enorme toename van mezennesten (wat op zich toe te juichen valt) waardoor er gebrek aan voedsel is en dezezich wagen aan de giftige rupsen. Dus vooraleer een oordeel te vellen over de bestrijding van deze exoot rups, zorg voor echte bewijs!