Bomenomvorming in de wijk Ter Elst

Gepubliceerd op dinsdag 18 oktober 2022

In navolging van ons groenplan, bomenbeleids- en beheerplan vinden er de komende jaren systematisch bomenomvormingen in alle wijken plaats.

Wat zijn bomenomvormingen?

Op basis van de aanwezige bomen in de wijk, zowel kwantitatief als kwalitatief, maakten we een analyse en planning van de wijken. De Nachtegalenlaan, Zwaluwenlaan, Chrysantenlaan en Kwademeerslaan kwamen als prioritaire straten naar boven. Tijdens het komende plantseizoen (winter 2022-2023) realiseren we de volledige bomenomvorming op Ter Elst.

Hierbij worden 116 bomen gerooid, wat op het eerste zicht een kale aanblik geven. Gelukkig gaan we heel snel over tot het aanplanten van 𝟏𝟐𝟔 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐛𝐨𝐦𝐞𝐧.

Waarom nieuwe bomen?

Het uitgangspunt is altijd ‘de juiste boom op de juiste plaats’, we houden rekening met de beschikbare ondergrondse én bovengrondse ruimte. Zowel door de locatie als de boomsoort proberen we de toekomstige hinder (schaduw, bladeren, vruchten…) zo veel mogelijk te beperken.

Wat krijgen we ervoor terug?

Met deze investering maken we van de wijk Ter Elst een groene, levende én leefbare wijk. Voor de talloze voordelen van bomen verwijzen we graag naar ons groenplan. Deze werken zullen de komende weken en maanden mogelijks af en toe wat hinder veroorzaken, maar proberen we tot een minimum te beperken. Het volledige ontwerp én de uitvoering gebeuren door de eigen groendienst.

Meer info over beleidsvisie en beheerdoelstellingen vind je op www.harelbeke.be/bomenbeleidsplan en www.harelbeke.be/bomenbeheerplan.