Big Jump 2018

Spring mee in het kanaal op 8 juli 2018!

De Europese kaderrichtlijn Water stelde dat tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch gezond moesten zijn. We faalden. Nog steeds is de waterkwaliteit in Europa niet voldoende verbeterd. De nieuwe deadline is nu 2021.

In heel Europa springen op 8 juli om 15u stipt mensen in het water om aandacht te vragen voor proper water. We willen propere rivieren en kanalen. Vol leven.

Ook in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’ of SDGs) wordt in doelstelling 14 ‘Leven in het Water’ als één van de 17 beleidsdoelstellingen vastgelegd. Het stadsbestuur engageerde zich om die doelstellingen in lokaal beleid om te zetten.

 

Daarnaast werkt de Vlaamse Waterweg aan een project waarbij het kanaal Bossuit-Kortrijk wordt opgewaardeerd zodat het kanaal nog meer dienst kan doen voor transport over het water. De stad wil er de aandacht op vestigen dat waterlopen nog meer zijn dan transportkanalen. Ook voor waterrecreatie en biodiversiteit zijn rivieren en kanalen van uitzonderlijk belang.

Daarom organiseert de stad in samenwerking met de Harelbeekse Kano Vereniging (http://harelbeeksekanovereniging.be/) op 8 juli een Big Jump. We willen deze signalen kracht bij zetten en springen daarom met zijn allen van op het ponton van de Harelbeekse Kano Vereniging in de Klinkaardstraat in het kanaal. We doen dit precies om 15u. Daarna kan wie dit wenst nog tot 17u in het kanaalwater zwemmen. De Harelbeekse Kano Vereniging  voorziet een zomerbar.

Iedereen is welkom. Omwille van veiligheidsredenen is het verplicht met schoeisel te springen. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.

Breng zelf gerust je luchtmatras of drijfmateriaal mee en geniet van enkele uren natuurlijke waterpret!

https://bigjumpbelgie.wordpress.com/

Aangemaakt op: 11/06/2018

Reactie toevoegen