Asfaltwerken in de Treurnietstraat in Bavikhove

Werken wegenis in de Treurnietstraat in Bavikhove ter hoogte van huisnummers 38-44 en 53-59 

Er zijn wegenwerken gepland in de Treurnietstraat in Bavikhove waarbij de toplaag asfalt wordt vernieuwd en boordstenen en greppels geplaatst.

Stad Harelbeke is opdrachtgever en leidt de werken.

De werken zullen enige hinder veroorzaken voor de bewoners. Tijdens de werken aan greppels en boordstenen wordt de toegang tot de woning voor de bewoners zoveel als mogelijk verzekerd, maar niet gegarandeerd. Bij asfaltwerken is geen doorgang mogelijk totdat deze voldoende afgekoeld is. 

Verloop en timing van de werken: de werken starten op 22 mei 2018 en duren ongeveer twee weken. 

Fasering:

  • Affrezen wegdek
  • Boordstenen, greppels en slokkers plaatsen
  • Asfalteren

De planning is afhankelijk van weers- en andere onvoorziene omstandigheden.

Omleggingen en parkeerverbod

Tijdens de werken geldt over de werkzone van de aannemers een parkeerverbod. Een omleiding in beide richtingen zal nodig zijn. De aannemer brengt de bewoners vooraf mondeling of per brief op de hoogte van de werken. 

Een plan van de werken vind je hier: plan_werken.jpg.

Contactgegevens 

Informatie aanleg

Stad Harelbeke – Facilitaire dienst

( 0473 231 999

: frederique.christiaens@ harelbeke.be

 

 

Technische problemen tijdens uitvoering werken

Stad Harelbeke – Facilitaire dienst

Kris Buys, werkcontroleur

( 0473 539 334

: kris.buys@harelbeke.be

 

 

 

Mobiliteit, omleidingen - Politie

PZ Gavers – Verkeersdienst

 056/733.511

politie@pzgavers.be

 

Aannemer nv De Vriese

Oude Heirweg 17

8851 Koolskamp

( 051/748.282

: info@nvdevriese.be

 

 

Aangemaakt op: 16/05/2018

Reactie toevoegen