Afwijkingen op het verzamelverbod en de ophokverplichting voor duiven

Gepubliceerd op Donderdag 04 februari 2021
01 februari 2021

Op vrijdag 29 januari 2021 is er in Deerlijk bij een professionele pluimveekweker vogelgriepbesmetting vastgesteld. Eerder reeds waren alle professionele en particuliere pluimveehouders in Harelbeke verplicht hun pluimvee op te hokken. 

Lees er hier alles over

Vogelgriepvirus

Het H5-vogelgriepvirus wordt verspreid door wilde vogels. Uitwerpselen van besmette wilde vogels kunnen (de omgeving van) een ren of hok contamineren. Pluimvee en vogels van particuliere houders kunnen op die manier besmet raken. Zij moeten daarom sinds 15 november 2020 opgesloten of onder netten afgeschermd worden, zodat het risico van besmetting door wilde vogels minimaal is. Daarnaast werden ook de meeste verzamelingen van pluimvee en vogels verboden. Duiven moeten hierdoor sindsdien op de til gehouden worden, zonder dat ze kunnen uitvliegen. Oefen- en wedstrijdvluchten met sportduiven zijn evenmin mogelijk.

Afwijkingen voor duiven

Dit zijn de derogaties, die het FAVV in vier fasen invoert voor duiven.

 1. Zij helpen welzijnsproblemen te voorkomen bij jonge duiven, die geboren werden voor de jaarwisseling en die voor hun normale ontwikkeling moeten kunnen uitvliegen en de omgeving van de til verkennen.
 2. Ze bieden daarnaast de duivenliefhebbers de mogelijkheid om hun wedstrijdduiven voor te bereiden op het

komende seizoen van wedstrijdvluchten, dat aanvangt op 15 maart ek.

Hoewel het risico op besmettingen met vogelgriep voor duiven door de derogaties toeneemt, is de impact daarvan beperkt. Duiven zijn een vogelsoort die minder gevoelig is voor vogelgriepvirussen; voor zover gekend, spelen zij geen rol van betekenis speelt in de verspreiding van de huidige H5-vogelgriepvirussen.

Derogaties

De volgende derogaties worden toegestaan:

 1. Vanaf 01.02.2021 kunnen jonge duiven, geboren sinds 01.12.2020, overdag worden uitgelaten om te vliegen rond de duiventil. Het is niet toegelaten om de dieren in te korven en te verplaatsen om deze op afstand van de til los te laten.
 2. Vanaf 15.02.2021 kunnen alle duiven overdag worden uitgelaten om te vliegen rond de duiventil. Het is niet toegelaten om de dieren in te korven en te verplaatsen om deze op afstand van de til los te laten.
 3. Vanaf 01.03.2021 kunnen duiven worden ingekorfd en verplaatst om op afstand van de til te worden losgelaten. Dit lossen op afstand dient individueel te gebeuren. Het is m.a.w. niet toegelaten om duiven van verschillende liefhebbers samen te verplaatsen en te lossen.
 4. Vanaf 15.03.2021 is het verzamelen van sportduiven met het oog op oefen- en wedstrijdvluchten georganiseerd door of onder toezicht van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) mogelijk

onder de specifieke voorwaarden die de KBDB daarvoor bepaald heeft.

Voorwaarden

Deze derogaties zijn maar mogelijk indien de volgende voorwaarden vervuld of nageleefd zijn:

 • De problematiek rond vogelgriep en in het bijzonder de epidemiologische toestand bij wilde vogels blijft stabiel of evolueert in gunstige zin.
 •  De volgende voorwaarden worden gerespecteerd door een duivenmelker die gebruik maakt van de derogaties:
  • Het blijft verplicht om alle duiven – ook de duiven die mogen uitvliegen – binnen of onder netten te voederen en te drenken.
  • Een duivenmelker, die eveneens pluimvee of andere vogels houdt:
   • past verbodsbepalingen rond vogelgriep onverminderd toe voor alle pluimvee en andere vogels die de duivenmelker houdt. Deze moeten m.a.w. opgehokt blijven of met netten afgeschermd worden om het risico op besmetting door wilde vogels minimaal te houden; zij moeten eveneens afgeschermd of binnen worden gevoederd en gedrenkt.
   • past de nodige bioveiligheidsmaatregelen toe om versleping van ziekte tussen duiven en pluimvee te voorkomen. Dit betekent minimaal dat apart schoeisel wordt gebruikt voor de duiventil en de ren met pluimvee, en dat de handen worden gewassen en ontsmet na elke activiteit op de til of in de ren.

Toepassing

Deze instructie is voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 1 februari 2021.