Aanhoudende droogte: update 31/07/2017

De beperkte regenval in de voorbije periode kon er niet voor zorgen dat de minimumpeilen in de waterlopen in West-Vlaanderen herstelden.
Daarom heeft de gouverneur op 13 juli een aantal nieuwe besluiten genomen m.b.t. de waterschaarste:

Voor de volledige provincie West-Vlaanderen:

 

  • Een verbod om water te halen uit alle waterlopen voor recreatieve doeleinden. Dit betekent dat bvb sportterreinen niet langer kunnen besproeid worden met water uit waterlopen. Ook zullen plezierboten niet meer apart versast worden.  Het besluit is verlengd tot 18 augustus.

  • Een verbod om water uit onbevaarbare waterlopen op te pompen voor beregening. Er mag wel water uit alle waterlopen in het Leiebekken worden getrokken als drinkwater voor dieren en voor het vullen van fytosproeitoestellen voor gewasbescherming. Dit besluit is van toepassing tot 18 augustus.

  • Het verbod, vastgesteld door de Gouverneur op 21.06.2017, om drinkwater (waterleiding) te gebruiken voor specifieke doelstellingen [zoals werden vermeld: het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, van –vijvers en het bevoorraden van fonteinen,  voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen, voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen, in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten] is opgegeven. Men mag dus opnieuw drinkwater aanwenden voor deze activiteiten. Hou er wel rekening mee dat de waterschaarsteperiode niet voorbij is en dat het toch nog aangewezen is om erg spaarzaam met drinkwater om te springen!

Vandaar toch nog deze tips om tijdens deze droogteperiode zuinig met water om te springen:

  • De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breekt u de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen.

  •  Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.

  • Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien.

  • Besproei uw gazon niet. U zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan u dacht.

  • Was uw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.

Hieronder de recentste politiebesluiten van de gouverneur (28/07/2017)

Politiebesluit van de gouverneur betreffende verlenging van het captatieverbod voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het Leiebekken
Politiebesluit van de gouverneur betreffende verlenging van het captatieverbod voor beregening vanuit waterlopen voor recreatieve doeleinden in West-Vlaanderen

 

Aangemaakt op: 31/07/2017

Reactie toevoegen