Overlijden

Bij vaststelling van een overlijden is het noodzakelijk om een dokter te verwittigen. Die maakt een attest (model III C) op. Indien het overlijden verdacht of gewelddadig lijkt, verwittigt men ook de politie.
Van elk overlijden moet zo spoedig mogelijk aangifte gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden  heeft plaatsgevonden. Meestal wordt de aangifte gedaan door de begrafenisondernemer.

Kosten

De overlijdensaangifte is gratis. Er worden 10 overlijdensattesten meegegeven, dit kost 5 euro.

Wat moet je meebrengen?

- identiteitskaart; 
- eventueel rijbewijs van de overledene;
- overlijdensattest afgeleverd door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld (model III C);
- eventueel trouwboekje van de overledene;
- identiteitskaart van de aangever.

Stap 1: Aangifte

De aangifte gebeurt hetzij door een familielid, hetzij door een begrafenisondernemer.

Stap 2: Documenten

Bij de aangifte van het overlijden worden een aantal overlijdensakten meegegeven die kunnen gebruikt worden voor ondermeer de mutualiteit, de werkgever...


Overlijdensberichten

http://www.uitvaartcentrum-vercruysse.be : Uitvaartcentrum Vercruysse

http://www.rouwcentrumdeseyne.be/ : Rouwcentrum Deseyne