Is jouw fiets goed verlicht?

fietsverlichting

Wanneer is verlichting verplicht?

 • Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, m.a.w. als het donker is of wordt
 • Als het zicht beperkt is tot 200 m (bijvoorbeeld door mist, regen of sneeuw)

Wat is verplicht?

 • Wit of geel licht vooraan
 • Rood licht achteraan (moet vanop 100 m zichtbaar zijn voor andere weggebruikers)

Waar?

 • Vast op je fiets
 • Op jezelf of je kledij (of tas, rugzak,...), in ieder geval goed zichtbaar

Hoe?

 • Verlichting mag permanent branden
 • Verlichting mag knipperen

Verplichte reflectoren

 • witte reflector vooraan
 • rode reflector achteraan
 • in elke pedaal twee gele/oranje reflectoren
 • een witte reflecterende strook op de omtrek van je twee banden, aan beide kanten van de band, of twee zijdelingse oranje reflectoren per wiel

Zie ook

Oarelbeke ip de vélo

Provinciale campagne: Verplicht Verlicht

Wanneer je tijdens een controle op de openbare weg niet voldoende verlicht bent en niet voldoet aan de andere technische eisen, dan volgt er een sanctie. Deze sanctie hangt af van je leeftijd, maar kan dus een onmiddellijke inning zijn, een proces-verbaal of een brief aan je ouders om verkeerslessen te volgen.

Dus een warme oproep aan ouders, grootouders, vrienden en vriendinnen om kinderen en jongeren VEILIG de weg op te sturen. Zorg ook dat je eigen fiets in orde is!

De sensibiliseringcampagne 'Verplicht Verlicht) (opgestart door politiezone Rhizo) loopt jaarlijks van 1 september tot midden oktober en omvat de technische controle van de fietsen in de scholen. Cruciaal zijn goedwerkende remmen, reflectoren en vooral fietsverlichting.  Aan de West-Vlaamse politiezones werden 60.000 fietscontrolekaarten uitgedeeld om deze controles in de scholen uit te voeren.

Educatieve fietstochten, verkeersspelen en -quizen, fietsexamens en communicatie over deze campagne zijn een goede ondersteuning in dit bewustmakingsproces. Fluorescerende hesjes of kledij en een fietshelm zijn goed ingeburgerd in de lagere scholen. De jeugd in het secundair onderwijs vindt dit spijtig genoeg niet meer cool. Dit verdient ook de nodige aandacht.  

Vanaf midden oktober tot eind januari is er gerichte politionele controle op fietsverlichting van schoolgaande kinderen.

Lees meer over de campagne