Werkingssubsidie Jeugdwerk

Om een kwalitatieve werking van de jeugdinitiatieven te stimuleren verzorgt het stadsbestuur een toelage om de werking te ondersteunen.

Rechthebbenden

Enkel de initiatieven die een volledige basistoelage ontvangen, hebben recht op een werkingstoelage.

Bedrag

De berekening gebeurt via een puntensysteem. Het voorziene budget voor de werkingssubsidie wordt gedeeld door het totaal aantal punten, verzameld door alle jeugdinitiatieven. Zo bekom je de waarde van één punt. Deze waarde vermenigvuldig je dan met het aantal punten van je eigen jeugdinitiatief. Zo verkrijg je de waarde van jouw subsidie.

Met onderstaande elementen kan je punten verdienen:

  • Ledenaantal
  • Aantal activiteiten
  • Bijzondere activiteiten (vb. voor ouders)
  • Weekends
  • Kampen en groepskampen
  • Communicatie (website, nieuwsbrieven, sociale netwerken…)
  • Gebrevetteerde begeleiders
  • Deelname jeugdraad
  • Volgen van vormingen

Aanvraag

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier subsidies jeugd. Dit aanvraagformulier wordt voor 30 september bij de jeugddienst ingediend. Bij de aanvraag dienen alle nodige bewijsstukken bijgevoegd te worden.

Extra informatie

 

Stap 1:

Zich wenden tot