Subsidies jeugdhuizen

Subsidie voor de werking van erkende jeugdhuizen.  

Subsidie

  • Basissubsidie: de basissubsidie wordt toegekend op basis van het voldoen aan een aantal essentiële voorwaarden voor jeugdhuizen.
  •  Werkingssubsidie: voor verschillende functies die door het jeugdhuis kunnen vervuld worden, wordt een financiële bijdrage voorzien.
  • Energiesubsidies: maximum 75% van de bewezen energiekosten van het jeugdhuis kunnen terugbetaald worden via de energiesubsidies.
  • Huursubsidie: jaarlijkse terugbetaling van de huurprijs die opgenomen is in de huurovereenkomst tussen het jeugdhuis en het stadsbestuur.
Extra informatie

Aanvraag

De aanvraag gebeurt door een jaarverslag op te stellen en in te dienen bij de jeugddienst ten laatste op 28 februari. In dit jaarverslag wordt aangetoond dat aan alle voorwaarden voldaan is en zijn alle nodige bewijsstukken toegevoegd.

Meer informatie in het subsidiereglement