Kadervormingssubsidie

Rechthebbenden
(Kandidaat) leid(st)ers of verantwoordelijke in een erkend jeugdinitiatief, (kandidaat) begeleid(st)er van speelplein- of grabbelpaswerking en stuurgroepleden van de jeugdraad; op voowaarde dat deze personen in Harelbeke wonen of in een Harelbeeks jeugdinitiatief actief zijn. Personen die niet in een Harelbeeks jeugdinitiatief actief zijn, komen slechts in aanmerking voor de subsidie tot de leeftijd van 30 jaar.

Bedrag
Helft van de cursuskosten met een maximum van 75 euro. Het bedrag wordt gestort aan wie de cursus volgde en niet aan de jeugdvereniging.

Aanvraag
Het volledig ingevulde aanvraagformulier wordt samen met het orginele bewijs van deelname ingediend bij de jeugddienst.

 

Extra informatie

Lees het volledige subsidiereglement na:

Subsidiereglement kadervormingssubsidies