Bouw- en renovatiefonds jeugdlokalen

Rechthebbenden
Jeugdverenigingen die een bewezen werking ontplooien en die een nieuw jeugdlokaal bouwen of onderhouds-, herstellings- en verfraaiingswerken doen aan de bestaande infrastructuur. De jeugdlokalen worden/werden gebouwd op grond van het stadsbestuur. Voor jeugdlokalen eigendom van een erkende jeugdvereniging, maar gebouwd op grond eigendom van een derde, geldt dat moet aangetoond worden dat de jeugdvereniging op het ogenblik van de aanvraag nog minstens 10 jaar het eigendomsrecht op het gebouw heeft.

Bedrag
Indien de jeugdvereniging eigendom is van het gebouw: 50% van de bewezen kosten. (in het kader van energiebesparing, veiligheid en toegankelijkheid kan de subsidie verhoogd worden tot 75% van de bewezen kosten.

Indien het stadsbestuur eigenaar is van de jeugdlokalen en op voorwaarde dat er een concessieovereenkomst afgesloten werd met de jeugdvereniging: 75% van de bewezen kosten.

Aanvraag
Bij werken met een kostprijs lager dan € 5.000: dien het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met alle bewijsstukken in bij de jeugddienst ten laatste 6 maanden na datum van de bewijsstukken.

aanvraagformulier kosten lager dan € 5000

Bij werken met een kostprijs hoger dan  € 5.000: dien het volledig ingevulde aanvraagformulier in bij de jeugddienst vooraleer de werken gestart zijn. Nadat het stadsbestuur een principiële goedkeuring gegeven heeft voor de werken, kan met de werken gestart worden.

aanvraagformulier kosten hoger dan € 5000

Extra informatie

 

Lees het reglement

 

Stap 1:

Zich wenden tot