Jeugdprojectsubsidies

Via het reglement jeugdprojectsubsidies wil de stad initiatieven voor en door de jeugd financieel een duwtje in de rug geven. Er wordt een subsidie voorzien voor twee soorten projecten: 

  • Jeugdmuziekfestival kunnen ene subsidie krijgen die bestaat uit de helft van de gemaakte en bewezen kosten aangaande geluidsversterking en belichting met een maximum van € 500 en de gemaakte en bewezen promotiekosten met een maximum van € 200. 
  • Initiatieven voor kinderen en jongeren kunnen een subsidie krijgen van € 250 voor een ééndags initiatief en € 500 voor een meerdags initiatief. 

De organisator kan zowel een vereniging als een groep Harelbeekse individiuen. Wanneer verschillende verenigingen samenwerken aan één initiatief, worden de subsidiebedragen met 20% verhoogd. 

Lees alle voorwaarden in het reglement

Doe je aanvraag

Aanvrager
Vul hier de verenigingen in waarmee je samenwerkt.
Overzicht verenigingen
Vul hier de namen van de individuen in.
Overzicht Individuen
Contactpersoon
Je vindt jouw rijksregisternummer achteraan jouw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers jouw geboortedatum aanduiden.
Rekeningnummer
Aanvraag project
Maak je keuze
Jeugdproject
  • Bij de promotie van het initiatief wordt vermeld dat het evenement georganiseerd wordt met de steun van Stad Harelbeke. Op het publiciteitsmateriaal wordt het logo van stad Harelbeke geplaatst. ‘
     
  • ‘Ten laatste 3 maanden na het initiatief dient de organisator een beknopt werkingsverslag met het verloop en het resultaat van het initiatief en het publiciteitsmateriaal op de jeugddienst binnen. Voor de subsidie jeugdmuziekfestival worden eveneens de nodige bewijsstukken voor de kosten aangaande geluidsversterking en belichting en promotiekosten ingediend.’
Jeugdmuziekfestival
Opsomming deelnemende groepen
  • Bij de promotie van het initiatief wordt vermeld dat het evenement georganiseerd wordt met de steun van Stad Harelbeke. Op het publiciteitsmateriaal wordt het logo van stad Harelbeke geplaatst. ‘
     
  • ‘Ten laatste 3 maanden na het initiatief dient de organisator een beknopt werkingsverslag met het verloop en het resultaat van het initiatief en het publiciteitsmateriaal op de jeugddienst binnen. Voor de subsidie jeugdmuziekfestival worden eveneens de nodige bewijsstukken voor de kosten aangaande geluidsversterking en belichting en promotiekosten ingediend.’