Inloggen op de webshop

Belangrijk! Bij cursussen, sport- en grabbelpasactiviteiten dien je steeds in te loggen met de gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) van de persoon die de activiteit zal volgen. Tickets voor voorstellingen in CC het SPOOR kunnen wel op één naam worden aangekocht.

Standaard gebruikersnaam (inwoners Harelbeke)
= de 2 eerste letters van je familienaam en de 2 eerste letters van je voornaam gevolgd door je geboortedatum (in de vorm DDMMJJJJ).
bijv. voor Desmidt Jan zou de gebruikersnaam deja30051986 zijn.

Wachtwoord
Gebruik je persoonlijk wachtwoord. Indien vergeten of nog geen persoonlijk wachtwoord, zie "wachtwoord vergeten"
(http://webshop.harelbeke.be/ForgotPassword)
Info: je wachtwoord moet minstens 6 karakters bevatten waarvan minstens één hoofdletter en minstens één cijfer.

Bekijk de gegevens van je persoonlijk profiel en pas aan waar nodig (bv. telefoon, email, rekeningnummer, e.d.)

Bij problemen kan je uiteraard ook contact opnemen met de organiserende dienst:
- Sport : tel. 056 733 460 of sportinschrijving@harelbeke.be (sportkampen, sportacademie, sportlessenreeksen, e.d.)
- CC het SPOOR: tel. 056 733 420 of onthaal@cchetspoor.be (tickets, cursussen e.d....)
- Jeugddienst: tel. 056 733 480 of jeugd@harelbeke.be (grabbelpas, speelpleinwerking, e.d.)