Zorgzame buurt Zandberg

Een Zorgzame Buurt draait om het bieden van zorg en ondersteuning, en het versterken van sociale cohesie.

Huis van Welzijn en Zorgbedrijf Harelbeke bundelden hun krachten en dienden een projectvoorstel in voor de wijk Zandberg te Harelbeke.  Het projectvoorstel kwam tot stand na overleg met (zorg)partners en vanuit participatie met buurtbewoners.  Uit deze overlegmomenten kwam duidelijk de nood aan een toegankelijke, nabije zorg en sociale dienstverlening naar voor, evenals een behoefte aan ontmoeting: elkaar leren kennen en hulp kunnen bieden aan elkaar.

Met Hallo Buurt! ontwikkelen we een specifieke methodiek van outreachend welzijnswerk en buurtgerichte zorg.  We spreken mensen aan in hun eigen buurt en leefomgeving. Daarnaast wil Hallo Buurt! samen met buurtbewoners en partners acties opzetten om de informele zorg bij de buurtbewoners te stimuleren. 

HvW_Delphine_Viaene

Delphine Viaene

Delphine is voor dit project de buurtwerker van wijk de Zandberg in Harelbeke.
Via huisbezoeken leert ze de buurt goed kennen en ondervindt ze de noden van de buurt. Vanuit die noden worden er acties ondernomen om van de buurt een zorgzame buurt te maken.

Contactgegevens Delphine: