Zorgtoelage tot en met 18 jaar

Deze toelage wordt verleend aan de ouder of de persoon die deze vervangt en die instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een beperking.

Voor wie?

Kinderen met een beperking die:

  • Maximum 18 jaar oud zijn.
  • Op 1 januari van het jaar waarvoor je de toelage aanvraagt in de stad Harelbeke wonen.
  • Recht hebben op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
  • Onafhankelijk van het feit of het kind gedurende het jaar hoofdzakelijk thuis wordt verzorgd of het kind gedurende het jaar hoofdzakelijk schoolloopt maar dagelijks naar huis komt of het kind gedurende het jaar hoofdzakelijk op internaat verblijft.

De aanvraag dient te gebeuren voor 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd.


Wat heb je nodig?

  • Attest zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte van een uitbetalingsactor van het Groeipakket


Bedrag tussenkomst

  • De tussenkomst bedraag 180 euro. 
  • De toelage wordt uitbetaald ten laatste tegen 1 mei van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag. 
  • De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden. 
  • De toelage kan gecumuleerd worden met de vakantietoelage.

Aanvragen?

Je kan de toelage aanvragen via dit formulier