Wijkwerk

Wijkwerken houdt in dat je enkele uren per week opdrachten uitvoert bij een wijkwerk-gebruiker, tegen betaling.  Je kan deze opdrachten uitvoeren bij iemand thuis, in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf.

 

Voorwaarden

Wijkwerken richt zich tot mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt, maar bereid zijn aan hun competenties te werken.

  • Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen
  • Je bent ingeschreven bij VDAB als werkzoekende
  • Je bent in staat om zelfstandig te werken en wil je vaardigheden bijschaven

Wijkwerken kan max. 12 maanden, 60 uur per maand.  Daarna zet je een volgende stap in je traject naar werk.

Je ontvangt €4.10 per gepresteerd uur, in de vorm van wijkwerkcheques.  Deze inkomsten ontvang je bovenop je uitkering.

De wijkwerkcoach en je trajectbegeleider VDAB of OCMW ondersteunt jou doorheen je wijkwerk-traject.
 

Wat moet je meenemen?

  • Identiteitskaart
  • Inkomstengegevens

 

Meer info

info@vdab.be