STOEL4: project voor sociale integratie van nieuwkomers

HvW - Stoel4

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft samen met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) 26 projecten geselecteerd om nieuwkomers te helpen met hun sociale integratie. STOEL4 is daar één van.

Naast het volgen van Nederlandse les, traject naar werk of opleiding en lessen maatschappelijke oriëntatie is het in de praktijk zeer moeilijk om een sociaal netwerk op te bouwen. Daar wil STOEL4 veranderingen in brengen: een hogere participatie aan het verenigingsleven, burgerbetrokkenheid en een groter netwerk moeten onze nieuwkomers een sterkere socio-economische positie bieden.

Harelbeke, Menen, Wervik en Wevelgem gaan intergemeentelijk samenwerken en vragen daarbij de expertise van de partners Refu Interim, Huis van het Leren en het Agentschap Integratie & Inburgering.

Het project kreeg de naam STOEL4. Omdat we een stoel willen bijschuiven voor onze nieuwkomers. Oog hebben voor die vierde man aan de kaarterstafel in Oarelbeke Weireldstad, voor zij die zich de bevlogen speech van Geert Six in 2019 herinneren. De 4 verwijst naar de vier gemeenten, maar ook naar de vierde pijler van sociale netwerking en participatie voor inburgeraars.

Vanaf 1 januari 2022 worden de lokale besturen regisseur van de vierde pijler van het inburgeringstraject. Door nu reeds op de kar te springen, kunnen we ons voorbereiden op wat komt. Alsook het belang en meerwaarde van een betere sociale integratie voor onze inwoners onderstrepen.

Echte integratie gebeurt namelijk niet in het klaslokaal, maar in het dagelijkse leven. En om volwaardig te participeren in de maatschappij hebben alle mensen een netwerk nodig.

STOEL4 wil mensen van vreemde origine aan dat netwerk helpen door hen vrijwilligerswerk en taalstages op maat aan te bieden. De focus ligt daarbij steeds op het vergroten van de zelfredzaamheid, zo investeren we in onze maatschappij van morgen.

Binnen het project gaat Refu Interim de nieuwkomers begeleiden richting vrijwilligerswerk. Vrijwilligers én organisaties worden klaargestoomd voor het vrijwilligerswerk en krijgen workshops op maat, zoals een tapcursus voor barmedewerkers. En bij het samenwerken met andere vrijwilligers wordt wederzijdse ontmoeting en netwerking gecreëerd.

Huis van het Leren zal op zoek gaan naar plaatsen waar de nieuwkomers gedurende een taalstage kunnen werken aan het verbeteren en het oefenen van het Nederlands. Huis van het Leren zal de begeleidingstrajecten van anderstalige stagiairs op zich te nemen en heeft net als Refu Interim een sterke ervaring op dat vlak.

De 4 steden en gemeenten engageren zich om hun verenigingen, organisaties, instellingen te motiveren om een plaats te voorzien om deze nieuwkomers te ontvangen en hen of een vrijwilligersplaats te bieden of stageplaats voor het oefenen van het Nederlands. Naast eenmalige evenementen binnen de steden en gemeenten gaan we ook op zoek naar plaatsen waar op regelmatige basis vrijwilligers nodig zijn, waardoor deze groep ook kan aansluiten bij meer gestructureerd vrijwilligerswerk.

Ben je een organisatie die vrijwilligerswerk of een taalstage kan aanbieden?
Of ben je een anderstalige nieuwkomer die vrijwilligerswerk of een taalstage zoekt?

Registreer je hier