Voorlopige pensioenberekening

De maand na uw 55e verjaardag krijgt u (zonder dat u een aanvraag indient) een raming van uw wettelijk werknemerspensioen. Dit betreft momenteel enkel nog maar de werknemerspensioenen. Als u verscheidene beroepsactiviteiten hebt uitgeoefend (werknemer en/of zelfstandig en/of ambtenaar) moet u de raming zelf aanvragen met een formulier dat bij het Huis van Welzijn ter beschikking ligt.

Zitdag Frank Mulleman (Pensioendienst) in Huis van Welzijn:
elke 2de dinsdag van de maand van 9 tot 11 uur.

Voorwaarden

Minimum 55 jaar zijn.

Kosten

Gratis