Sociale kruidenier - pamperbank

Aanvullende hulp onder de vorm van voeding en andere producten op dinsdagnamiddag (van 15u tot 18u.) in de Gentsestraat 9 te 8530 Harelbeke.

Voorwaarden

Op basis van een uitgebreid financieel onderzoek kan het Huis van Welzijn beslissen tot een toekenning van sociale kruidenier - pamperbank.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart van de aanvrager
  • Alle netto inkomsten van alle gezinsleden: o.a. loonfiche, kinderbijslag, studietoelage, onderhoudsgeld, teruggave belasting, spaargeld,..
  • Alle uitgaven: o.a. huur/hypotheek, verbruikskosten, mutualiteit, …
  • Schulden (leningen/afbetalingen)