Sociaal-pedagogische toelage voor kinderen met een beperking

Gemeentelijke toelage verleend aan de ouder of de persoon die deze vervangt en die instaat voor de verzorging en opvoeding  van een kind met een beperking.

Voorwaarden

Kinderen met een beperking die: 

  • maximum 21 jaar oud zijn. 
  • Op 1 januari in de gemeente Harelbeke wonen.
  • Getroffen zijn door een lichamelijke of mentale ongeschiktheid.
  • Gerechtigd zijn op de verhoogde kinderbijslag op 1 januari van het dienstjaar.

 

  • De aanvraag dient te gebeuren vóór 31 januari 2020 .
Wat moet je meenemen?
  • Attest invaliditeit afgeleverd door de FOD Sociale zekerheid.
  • Attest kinderbijslagfonds waaruit het recht op de verhoogde kinderbijslag evenals de graad van zelfredzaamheidsproblemen blijkt. 
Extra informatie

Stap 1

De aanvraag met bijlagen indienen. 

Download het aanvraagformulier

Stap 2

Betaling van de toelage.
De toelage wordt uitbetaald in het voorjaar volgend op het jaar van de aanvraag. De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.