Sociaal-pedagogische toelage voor kinderen met een beperking

Dit is een toelage verleend aan de ouder of de persoon die deze vervangt en die instaat voor de verzorging en opvoeding  van een kind met een beperking.

 

Voor wie? 

Kinderen met een beperking die: 

  • Maximum 18 jaar oud zijn. 
  • Op 1 januari van het jaar waarvoor je de toelage aanvraagt in de stad Harelbeke wonen. 
  • Getroffen zijn door een lichamelijke of mentale ongeschiktheid.
  • Gerechtigd zijn op de verhoogde kinderbijslag op 1 januari van het dienstjaar.
  • De aanvraag dient telkens te gebeuren vóór 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd.

 

Wat heb je nodig? 

  • OF attest invaliditeit afgeleverd door de FOD Sociale zekerheid.
  • OF attest kinderbijslagfonds waaruit het recht op de verhoogde kinderbijslag evenals de graad van zelfredzaamheidsproblemen blijkt. 

 

Bedrag tussenkomst

De tussenkomst bedraagt 150 euro.  De toelage wordt uitbetaald in het voorjaar volgend op het jaar van de aanvraag. De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

 

Hoe aanvragen?