Referentieadres

Een referentieadres is een (tijdelijke) inschrijving op het adres van het OCMW van de gemeente.

Voorwaarden
  • Gewoonlijk verblijven in Harelbeke en geen mogelijkheid hebben om zich op een ander adres in te schrijven.
  • (Risico op) ambtshalve schrapping.
  • Verlies van inkomen door ambtshalve schrapping.
  • Zich verder laten begeleiden door de woonbegeleider van het Huis van Welzijn, in kader van een oplossing in de vorm van duurzame eigen huisvesting.
  • In bepaalde gevallen kan een referentieadres worden toegekend aan personen die gedetineerd zijn.
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Bewijs van verlies van inkomen