Arbeidszorg

Arbeidszorg is een vorm van arbeidsmatige activiteiten verricht onder begeleiding. 

Deze activiteiten worden uitgevoerd op een daartoe voorziene werkvloer binnen een erkende werkplaats. 

Voorwaarden

Arbeidszorg richt zicht tot mensen die (nog) niet klaar zijn voor betaald werk.  Zij hebben nood aan een combinatie van werk en zorg/begeleiding.

  • Voor personen uit Harelbeke, cliënt bij het Huis van Welzijn, met een grotere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
  • Voor personen uit Harelbeke, cliënt bij een andere welzijnsorganisatie, die toegeleid worden naar de arbeidszorgwerkplaats.  
  • Onbezoldigd 
Extra informatie