Stookoliecheque: hoe ontvang ik een toelage van € 225?

Gepubliceerd op maandag 25 juli 2022

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. 
Eén van deze maatregelen is het toekennen van een eenmalige toelage van 225 euro voor mensen die hun huis verwarmen met huisbrandolie (mazout/stookolie) of propaan in bulk.

Eenmalige stookolie toelage

Wie kan de toelage aanvragen?

 • Elk gezin dat zijn huis of appartement verwarmt met mazout of propaan in bulk.
 • Er werd tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 mazout of propaan aangekocht bij een leverancier.
 • Er kan maar één toelage per gezin worden aangevraagd.

 

Hoe vraag ik deze toelage aan?

Voor de aanvraag moet een formulier ingevuld worden. Dit kan zowel online als op papier.
Er bestaan twee soorten formulieren. Welke je moet kiezen hangt af van je woning:

 • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw)
 • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom

Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je digitaal identificeren (bv. met je elektronische identiteitskaart of Itsme).

Het papieren formulier kan je downloaden of aanvragen bij je leverancier. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar:
     FOD Economie

     Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro

     Koning Albert II-laan 16

     1000 Brussel

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen.
De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling gebeurt op de bankrekening die je op het formulier invulde.

 

Welke documenten moet je bezorgen bij je aanvraag?

 • een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022
 • een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier bij een gespreide betaling
 • rijksregisternummer
 • bankrekeningnummer
 • het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier
 • voor bewoners van een flatgebouw (formulier B): het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom

 

Voor meer informatie of hulp nodig bij je aanvraag?