Oproep nieuwe plaatsen met subsidie inkomenstarief 2023 - 2024

Gepubliceerd op Dinsdag 12 december 2023
12 december 202315 maart 2024
kindeopvang

Wat?

In augustus 2023 lanceerde het Agentschap Opgroeien een oproep naar lokale besturen voor nieuwe plaatsen met inkomenstarief op basis van de aangetoonde nood door de cijfers van het Lokaal Loket kinderopvang. Via deze oproep worden negen nieuwe plaatsen met inkomenstarief verdeeld in Harelbeke.

 

Het lokaal bestuur heeft een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het lokale kinderopvangaanbod. Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van 21 november 2023 ging akkoord met het herhalen van de vooropgestelde procedure en criteria die gevolgd werden bij de oproep in 2022. Er is per criterium een motivering opgesteld waarom het Lokaal Overleg Kinderopvang deze zaken van belang acht voor Harelbeke. Het volledig dossier werd ook goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020.

 

 

AANTAL NIEUWE PLAATSEN

Aan stad Harelbeke worden negen nieuwe plaatsen inkomenstarief toegekend.

Zowel bestaande als nieuwe organisatoren komen in aanmerking. Het moet wel altijd een aanvraag zijn voor nieuw te realiseren plaatsen. Een nieuwe plaats is een plaats die:

  •  ofwel op het moment van de lancering van de oproep nog niet vergund is en in de periode van 3 maanden vóór de lancering van de oproep ook nog niet vergund was.
  • ofwel op het moment van de lancering van de oproep wel vergund is, maar nog niet opgestart is.

KORTE SAMENVATTING

Het lokaal bestuur toetst de aanvragen aan de vooropgestelde criteria en berekent voor elke aanvraag een totaalscore. Er kunnen maximum 32 punten toegekend worden. De totaalscore wordt omgerekend naar een maximum van 8 punten.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang adviseert de score van het lokaal bestuur om de aanvraag te laten gelden voor nieuwe plaatsen inkomenstarief. Indien de organisator van het kinderopvanginitiatief geen lid is van het LOK, zal deze persoon ook uitgenodigd worden op het overleg. De organisator heeft het recht om gehoord te worden en kan in gesprek gaan over de score en advies.

Het advies van het lokaal bestuur wordt bezorgd aan agentschap Opgroeien en de betrokken organisator.

PLANNING

  • De criteria van lokaal bestuur Harelbeke werden bekend gemaakt op de website van Huis van Welzijn.
  • Uiterlijk 31 januari 2024 dient een organisator zijn aanvraag in bij Opgroeien en informeert het lokaal bestuur over zijn aanvraag via mail – hannah.vanoverschelde@welzijnharelbeke.be .
  • Uiterlijk 1 maart 2024 kan het lokaal bestuur aan Opgroeien een advies over de aanvragen bezorgen.

 

INFO NODIG?

  hannah.vanoverschelde@welzijnharelbeke.be 

 056 735 192

 0472 027 364