Missie, visie en waarden

Missie 

Het Huis van het Kind Harelbeke is een overlegplatform dat kinderen en  gezinnen met kinderen wil ondersteunen. 

Visie

Het Huis van het Kind wil dat alle kinderen en gezinnen met kinderen naar ieders behoefte en nood  kunnen deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren door:

 • Een coherent dienstverlenend aanbod na te streven om het algemeen welbevinden te verhogen met een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren.
 • Tekorten in het aanbod weg te werken.
 • Een signaalfunctie op te nemen.
 • Ervoor te zorgen dat er beter en meer gericht wordt doorverwezen.
 • Preventief te werken.
 • Aanbod uit te werken voor het brede Harelbeeks publiek en andere mogelijke projecten te ondersteunen.
 • Actoren te laten samenwerken.
 • Nieuwe actoren te betrekken in het Huis van het Kind Harelbeke.

Waarden 

 • Er wordt begripvol omgegaan met de vrije keuze van elk individu om al dan niet gebruik te maken van het aanbod.
 • Alle actoren zijn gelijkwaardig.
 • Er wordt transparant gewerkt.
 • Er wordt op een open en respectvolle manier omgegaan met alle actoren.

Meer info