Bijspelen

Wat is bijspelen?

Tijdens bijspelen organiseren ouders samen opvang voor hun kinderen tijdens de schoolvakanties. Dit start meestal met een aantal bekenden. Eén ouder neemt één dag opvang op zich en kan zijn kinderen vier dagen naar de opvang brengen. De andere dagen genieten de ouders van opvang voor hun kinderen door andere ouders. De opvang vindt plaats in een lokaal in de omgeving.  

Er wordt geen deelnameprijs gevraagd. Enkel de effectief gemaakte kosten kunnen gedeeld worden.  De ouders kunnen zelf kiezen op welke manier ze dit organiseren. Ze kiezen zelf de grootte van de groep en hoeveel gezinnen ze toelaten. Ze kiezen zelf een locatie waarop dit door kan gaan. De ouders maken onderling afspraken. De opvang kan dus volledig afgestemd worden op de noden van de gezinnen die er aan deelnemen en meewerken.

Voor kinderen is dit een manier van opvang die al snel vertrouwd aanvoelt. Ze kunnen er spelen met vriendjes en een van de dagen wordt de opvang voorzien door hun ouders. De opvang gaat vaak ook op een gekende locatie door wat voor kinderen ook al sneller vertrouwd aanvoelt.

HvK_bijspelen_Bellenblazen

Wie kan dit doen?

Alle ouders kunnen samen een groepje vormen op het bijspelen te organiseren. Ze kunnen zelf kiezen met hoeveel gezinnen ze dit samen zullen doen en voor welke dagen en duur.  De ouders gaan zelf op zoek naar een locatie waar ze dit kunnen organiseren en maken hierrond onderling de afspraken.
 

Cokido?

Cokido is een organisatie waarbij ouders die bijspelen organiseren zich kunnen aansluiten. Via de aansluiting zijn alle betrokkenen (kinderen én ouders) verzekerd én is de locatie verzekerd. Zij bieden een app aan waarin de opvangregeling en beurtrol handig kan georganiseerd worden. Daarnaast hebben ze een opstartgids met tips en tricks en een community om ervaringen te delen. Gezinnen in Harelbeke zullen vrij zijn om zich al dan niet bij Cokido aan te sluiten. Een lidmaatschap kost 30 euro per jaar per gezin.

Welke zaken voorziet Huis van het Kind Harelbeke?

Ouders kunnen beroep doen op Huis van Welzijn en Huis van het Kind Harelbeke voor een aantal zaken in verband met bijspelen. Zo kan er een ongevallenverkering door OCMW - Huis van Welzijn afgesloten worden voor zowel de kinderen die deelnemen als de ouders die de opvang voorzien. Daarvoor is het nodig dat de vrijwilligers van de bijspeelgroep de afsprakennota van het OCMW ondertekenen. Daarnaast vraagt de verzekering dat de bijspeelgroep onderling afspraken maakt en op papier zet. De bijspeelgroepen bezorgen deze nota aan verantwoordelijke gezin en kind (Marthe Gousseau). Huis van Welzijn geeft enkele tips en aandachtpunten mee voor het opmaken van de afsprakennota binnen de bijspeelgroep. De gezinnen dienen geen bijdrage te betalen, bij Cokido daarentegen wel.

Huis van het Kind Harelbeke geeft de deelnemende groepen een gratis jaarabonnement bij de Harelbeekse spelotheek ’t Speelspook. De bijspeelgroep kan gratis volksspelen huren van de sportdienst. Huis van het Kind Harelbeke bezorgt de groepen een basis EHBO kit. 

 

Interesse om hiermee van start te gaan of nog vragen?

Contacteer ons via huisvanhetkind@harelbeke.be of 056 735 192.

Logo Huis Van Het Kind Harelbeke