Hoe en waar stemmen?

Als Belgische inwoner en als vooraf geregistreerde niet-Belgische inwoner die voldoet aan de kiesvoorwaarden word je opgenomen op de kiezerslijst. 
Je ontvangt eind september 2024 een uitnodigingsbrief om te gaan stemmen. In bepaalde omstandigheden kan je een volmacht geven aan een andere kiezer om in jouw plaats te stemmen. Als persoon met een handicap mag je je laten bijstaan door een persoon van jouw keuze. ​​​​​

Praktisch

Op zondag 13 oktober - de dag van de verkiezingen - ga je met je uitnodigingsbrief en je identiteitskaart naar het stembureau dat vermeld staat op je brief.

De stembureaus zijn open van 8 uur tot 13 uur. 
In Harelbeke stem je met potlood en papier. 

Hoe zelf geldig stemmen?

Je mag een of meerdere bolletjes kleuren op eenzelfde lijst, maar je mag geen bolletjes kleuren op meerdere lijsten.
Concreet kan je dus geldig stemmen op drie manieren:

  • een lijststem geven bovenaan een kandidatenlijst
  • één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
  • een lijststem én één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven (in dat geval tellen enkel de naamstemmen)

Hoe stemmen bij volmacht? 

Kreeg je een volmacht om voor iemand anders te stemmen? Neem volgende zaken mee:

  • je eigen identiteitskaart
  • je eigen oproepingsbrief én de oproepingsbrief van de volmachtgever
  • het volmachtformulier en een attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf naar het stemlokaal kan gaan

Lees hier meer over stemmen bij volmacht

Wie kan stemmen? 

  Belgische kiezers      EU-onderdanen         Niet-EU-onderdanen       
Provincieraad Ja  Neen  Neen 
Gemeenteraad Ja  Ja, na registratie  Ja, na registratie

Waar stemmen? 

Hier vind je binnenkort een lijst terug met alle stemlocaties en bureaus.