Heerbaan: verkeersremmende maatregelen

De Heerbaan ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en kent op vandaag enkele onveilige oversteekplaatsen. 

Met een heraanleg van de Heerbaan realiseren we een verkeersveilige fietsoversteek en verkeersremmende maatregel op de kruispunten Heerbaan-Arendsstraat en Heerbaan-Wijdhagestraat

Dat doen we door:

  • een verhoogd plateau te maken op beide kruispunten;
  • een asverschuiving te doen in de Heerbaan;
  • de rijweg te versmallen ter hoogte van het kruispunt Heerbaan-Arendsstraat;
  • fietsers meer ruimte te geven;
  • te ontharden en extra groen te voorzien op de kruispunten;
  • een poorteffect met bomen te realiseren;
  • de voetpaden aan te leggen in waterdoorlatende betonklinkers
Projecttype Infrastructuurwerken
Ligging Kruispunten Heerbaan-Arendsstraat en Heerbaan-Wijdhagestraat
Opdrachtgever Stad Harelbeke
Studiebureau Jan De Clippel
Hoofdaannemer Benoit Ockier
Start werken Maandag 7 november 2022
Einde werken

Vrijdag 10 februari 2023, aansluitend start kruispunt Heerbaan-Wijdhagestraat

 

Grondplan kruispunt Heerbaan-Wijdhagestraat

Grondplan Heerbaan

Grondplan kruispunt Heerbaan-Arendstraat

Grondplan Heerbaan

Omleiding

Hieronder vind je de omleiding voor fietsers en auto's voor beide kruispunten.

Omleiding fietsers kruispunt met Arendstraat

Omleiding fietsers kruispunt met Arendstraat

Omleiding fietsers kruispunt met Wijdhagestraat

Omleiding fietsers kruispunt met Wijdhagestraat

Omleiding auto's Heerbaan

Omleiding auto's Heerbaan

Meer info

coördinatiebureau - info@harelbeke.be