Gezondheid en verzekering

banner Gezondheid en verzekering

Jouw gezondheid is ook onze zorg

Medische gegevens die belangrijk kunnen zijn voor het volgen van een activiteit, vermeld je best bij de inschrijving en/of op de eerste dag aan de lesgever.

Sportongeval en verzekering

Als deelnemer ben je verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en lichamelijke ongevallen (LO) ten gevolge van activiteiten die op het programma voorkomen (terugbetaling volgens het RIZIV-barema). Ook ongevallen op weg van en naar de activiteit zijn verzekerd. Persoonlijke bezittingen (kledij, brillen, gsm's, uurwerken, juwelen…) zijn niet verzekerd, ook niet tegen diefstal.

Wat bij een ongeval

Vraag aan de lesgever of op de sportdienst een verzekeringsformulier.

Op het formulier:

  • Deel A: vul punt 2, 3, 4, 5 en 6 in (de overige vakjes van deel A, vult de sportdienst in)
  • Deel B: vul de gegevens in of kleef een klevertje van het ziekenfonds + vul het oranje gedeelte in.
  • Deel C: laat de dokter dit gedeelte invullen

Eens het formulier ingevuld is, neem je best een kopie voor jezelf en breng je het origineel  terug binnen bij de sportdienst op 1 van volgende manieren:

  • Per post opsturen: Sportdienst Harelbeke, Stasegemsesteenweg 21, 8530 Harelbeke
  • Afgeven op de sportdienst (tijdens de kantooruren)

De sportdienst neemt een extra kopie en stuurt dit door naar de verzekeraar (ISB vzw), die het op z’n beurt aan Ethias bezorgd.

Ethias stuurt een schrijven met hierin onder meer: je toegekend dossiernummer + nodige info om verdere kosten binnen te brengen bij Ethias.

Goed om weten:

  • Wacht niet te lang met het binnen brengen van het formulier. Binnen de 48 uur dient het formulier binnen te zijn, lukt dit niet, verwittig dan zeker de sportdienst (056/73.34.60). 
  • Stuur de sportdienst geen doktersbriefjes of dokters- of apothekerskosten. Verzamel deze tot je het dossiernummer van Ethias hebt ontvangen en zij je informeren over het bezorgen van de attesten.
  • Neem een kopie voor jezelf alvorens je het binnen brengt. 

Ben je door je ongeval op doktersvoorschrift niet in de mogelijkheid om nog langer deel te nemen aan de activiteit van de sportdienst? Breng dan het doktersbriefje binnen. We annuleren de reeks of het gedeelte ervan, mits afhouding van een administratieve kost van 2 euro. Meer info bij de annulatievoorwaarden (zie blokje 'Annulatie' hieronder).