Corona bevraging

Uw gegevens
Soort vereniging
Had je evenementen gepland in deze periode waarvoor je hebt moeten ingrijpen?
Evenement 1
Wat betekent het 'ingrijpen'?
Had je al onkosten gemaakt voor dit evenement?
Zijn deze onkosten verloren of recupereerbaar?
Evenement 2
Wat betekent het 'ingrijpen'?
Had je al onkosten gemaakt voor dit evenement?
Zijn deze onkosten verloren of recupereerbaar?
Evenement 3
Wat betekent het 'ingrijpen'?
Had je al onkosten gemaakt voor dit evenement?
Zijn deze onkosten verloren of recupereerbaar?
Evenement 4
Wat betekent het 'ingrijpen'?
Had je al onkosten gemaakt voor dit evenement?
Zijn deze onkosten verloren of recupereerbaar?
Evenement 5
Wat betekent het 'ingrijpen'?
Had je al onkosten gemaakt voor dit evenement?
Zijn deze onkosten verloren of recupereerbaar?
Heb je jouw werking aangepast?
Heb je concrete (praktische) problemen die een heropstart in de weg staan?